Cấu trúc Used to - Ngữ pháp tiếng Anh căn bản cần biết

31/10/2019

"Used to" là cấu trúc tiếng Anh quen thuộc được sử dụng rộng rãi trong văn nói cũng như văn viết. Bạn bắt gặp cụm từ này rất nhiều nhưng liệu những gì bạn biết về nó đã và đủ? Vậy hãy cùng chúng tôi đi vào một vài tìm hiểu và phân tích sau.

Cấu trúc Used to

Cách dùng

 Đây là một cụm từ được dùng để chỉ những điều xảy ra thường xuyên trong quá khứ và không còn liên quan đến hiện tại. Có thể coi đây là phần giống với cách dùng của thì quá khứ đơn thường thấy. Nghĩa của nó là đã từng làm gì, như thế nào.

Cấu trúc câu

Statement - khẳng định:

USED TO + VERB + OBJECT

Chẳng hạn như:

"I used to live in a town when i was a child."

(Tôi đã từng sống ở một thị trấn khi tôi còn là một đứa trẻ.)

"I used to go camping with my friends twice a week when i live near their home."

(Tôi đã từng đi cắm trại với những người bạn của mình hai lần một tuần khi tôi sống gần nhà họ.)

"My mother used to play a lot of squash when she was very young."

(Mẹ của tôi đã từng tập squash khi bà còn rất trẻ.) 

Negative - phủ định:

DIDN'T USED TO + VERB + OBJECT

NEVER USED TO + VERB + OBJECT

USED NOT TO + VERB + OBJECT

Ví dụ:

"She didn't used to take part in my class's activities when she was in my class."

(Cô ấy không từng tham gia hoạt động của lớp khi cô ấy ở lớp tôi.)

"He never used to spend Facebook when he was live on the mountain with his family."

(Anh ta không từng dùng Facebook khi anh ta sống trên núi với gia đình mình.")

My parent used not to let me stay out late when i was young."

(Bố mẹ tôi đã từng không cho tôi ở bên ngoài muộn khi tôi còn nhỏ.)

Question - câu hỏi:

  • Yes/no question:

 DID + S + USE TO + VERB + OBJECT ?

Ví dụ:

"Did you know that Merry use to play basketball for her country?"

(Bạn có biết Merry đã từng chơi bóng rổ cho thành phố của cô ấy? )

"Did you use to be good at Maths when you study in your primary school?"

(Bạn đã từng tốt môn Toán khi bạn học ở trường cấp 1 chưa?)

  • Wh question:

WH + DID + S + USE TO + VERB + OBJECT

Ví dụ:

"What sport did your mother use to play when she was young?"

(Môn thể thao nào mà mẹ của bạn từng chơi khi bà ấy còn trẻ?)

"Where did you use to live in when you was born?"

(Bạn đã từng sống ở đây khi bạn được sinh ra?)

Cấu trúc và cách sử dụng Used to

Phân biệt một số cấu trúc có sử dụng used to

  • TO BE USED TO + V- ING + OBJECT

Cách dùng: diễn tả một hoàn cảnh, sự việc, con người đã trở nên quen thuộc với một đối tượng nào đó 

Cấu trúc này có nghĩa là quen thuộc với cái gì đó.

Chẳng hạn như:

"I am used to being taken care of by my parents when i am sick"

(Tôi đã quen với việc được bố mẹ chăm sóc khi bị bệnh.)

"Do you think you could be used to getting up at 6.00 o'clock every morning?"

(Bạn nghĩ bạn đã có thể quen với việc thức dậy vào lúc 6h sáng mỗi ngày?)

  • GET USED TO + V- ING + OBJECT

Cách dùng của cấu trúc này cũng tương tự với TO BE USED TO + V- ING + OBJECT. 

Ví dụ như:

"We have got used to sending messages around the world instantly."

(Chúng tôi đã quen với việc trả lời tin nhắn đi khắp nơi ngay lập tức.)

"I can get used to listening to music before i sleep every night."

(Tôi quen với việc nghe nhạc trước khi đi ngủ mỗi buổi tối.)

Tuy nhiên giữa hai loại cấu trúc này thì khi nói về quá trình trở nên thân quen với một điều gì đó thì chúng ta sẽ dùng GET USED TO + V- ING + OBJECT

Ví dụ:

"I'm gradually getting used to being in a new team."

(Tôi đang dần quen với việc hòa nhập vào một đội mới.)

"I used not to like children but now i get used to taking care of them."

(Tôi đã từng không thích trẻ con nhưng hiện tại tôi đã quen với việc chăm sóc chúng.)

Bài viết này nói về cách dùng cấu trúc USED TO và TO BE/ GET USED TO V- ING. Hy vọng đây sẽ là một phần kiến thức bổ ích cho mọi người.

>> Bài liên quan: