Học vị - học hàm là gì và được hiểu như thế nào?

19/10/2019

Trong quá trình phát triển hiện nay các nhà khoa học, nhà giáo đang trên con đường tiếp tục phấn đấu học tập của sau quá trình tốt nghiệp hệ đại học nhưng đã đạt được các học vị như thạc sĩ, tiến sĩ và các học hàm giáo sư phó giáo sư vì vậy ta cần hiểu đúng.

Học vị là gì?

Học vị thạc sĩ tiến sĩ trong quá trình phấn đấu

Sau khi kết thúc quá trình tốt nghiệp đại học đối với những người có điều kiện và tiếp tục phấn đấu để học tập và công tác sẽ đạt được cho mình những học vị cao hơn về những chuyên môn và nghiệp vụ.

Thạc sĩ được biết như thế nào – liên quan gì đến học vị?

Ta có thể hiểu như thạc sĩ là dùng để xác định 1 bậc của học vị, thạc sĩ: là dùng để chỉ tất cả những người mà có trình độ học vấn rộng (thạc có thể hiểu là rộng lớn, còn sĩ có nghĩa là những người học tập và nghiên cứu).

ở nước ta hiện nay thì Thạc sĩ được dùng là tên gọi cho hai loại học vị mà lại hoàn toàn khác nhau ở trong từng giai đoạn lịch sử

  • Trước năm 1975: Thạc sĩ ta có thể được biết rằng là một học vị đặc biệt được học trong ngành học của trường sư phạm của Pháp và một số nước đã theo hệ thống giáo dục của Pháp.

Những người mà có được cho mình trong tay những tấm bằng thạc sĩ thì mới được chấp nhận quyền dạy học.

Học vị thạc sĩ này còn được chia ra làm 2 cấp là: Thạc sĩ trung học ( được quyền dạy những học sinh tại bậc trung học), và Thạc sĩ bậc đại học.

(mô hình này thường được ứng dụng rất nhiều trong các ngành luật học, y khoa và cả dược khoa)

  • Hiện nay ở nước ta đã đưa vào sử dụng học vị Thạc sĩ là một học vị được hiểu là học vị trên cấp cử nhân và đại học nhưng lại dưới cấp tiến sĩ

(mà trước đây tại miền nam nước ta mà trước những năm 1975 thì đã được gọi là học vị cao học.

Nước ta hiện nay có thể thấy là rất tạo điều kiện có rất nhiều chương trình đào tạo Thạc sĩ trong nước và có luôn cả những chương trình tổ chức để đào tạo cả những thạc sĩ liên kết với nước ngoài có quy mô.

Các chương trình học này đã được Bộ giáo dục và đào tạo công nhận.

Tiến sĩ được hiểu ra sao?

Khái quát trong lịch sử:

- Ở nước ta dưới thời phong kiến ngày xưa kết quả trong các cuộc thi nho học thì học vị tiến sĩ sẽ chỉ được phong cho những người có tài năng đỗ tất cả 3 kỳ thi: là kỳ thi hương, kỳ thi hội và kỳ thi đình.

Những người thi đỗ tiến sĩ sẽ được vinh danh mình ghi trong khoa bảng, có thêm học vị là phó bảng vào thời nhà Nguyễn. Đây ta hiểu là một học vị chứ không phải là học vị tiến sĩ

Hiện nay:

- Tiến sĩ hiện nay là một học vị mà do một trường đại học cấp bằng sau khi nghiên cứu sinh đó hoàn thành khóa học sau đại học của mình với điều kiện đã bảo vệ xong luận án tiến sĩ.

- Tiến sĩ là học vị mà được chính nhà nước cấp cho tất cả các nghiên cứu sinh mà sau khi đã bảo vệ xong luận án tiến sĩ tại một trường đại học hoặc viện nghiên cứu có thẩm quyền được nhà nước cấp.

Thực tế hiện nay trên những văn bản hay sự giới thiệu của các nhà giáo, các nhà khoa học thì ta có thể nhận thấy và phân biệt được là học vị tiến sĩ khoa học hay là học vị tiến sĩ dễ dàng hơn

Tìm hiểu về học vị học hàm

Học hàm giáo sư, phó giáo sư hiểu thế nào

Học hàm ở đây là chỉ những người học danh hiệu trong hệ thống giáo dục và đào tạo đã được một tổ chức mà có quyền hạn phong cho một người thực hiện, làm công tác trong giảng dạy và cả nghiên cứu

- Hiện nay ở nước ta giáo sư được gọi là tên gọi của một chức danh khoa học dành cho tất cả các cán bộ cao cấp được công tác và giảng dạy các bộ môn thuộc trường đại học hoặc viện nghiên cứu, điều này được thông qua nhà nước

được nhà nước trao tặng vì đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chí do luật nhà nước định ra về các vấn đề giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học

- Phó giáo sư được hiểu chức danh khoa học dành cho những ai nghiên cứu và giảng dạy bậc đại học và sau đại học nhưng lại thấp hơn giáo sư

Kết luận

Trên đây là những gì ta có thể hiểu về học hàm học vị của nước ta hiện nay, để bắt đầu quá trình học tập và nghiên cứu riêng của mình các bạn hãy tìm hiểu về học hàm và học vị để có cái nhìn khái quát nhất nhé.

>> Tham khảo ngay: