Cụm từ trong tiếng Anh là gì và một số cụm động từ phổ biến

09/12/2019

Để sử dụng tiếng Anh thành thạo và tự nhiên như người bản xứ, chúng ta không nên sử dụng các động từ đơn lẻ mà nên sử dụng các cụm động từ. Đây cũng được coi là một phần ngữ pháp quan trọng cho những ai đang học tiếng Anh.

Cụm động từ trong tiếng Anh

Cụm động từ trong tiếng Anh là gì

Cụm động từ hay còn gọi là Phrasal Verbs là những cụm từ được kết hợp giữa một động từ chính với một từ nhỏ khác. Từ nhr này có thể là giới từ hoặc là trạng từ, cũng có thể bao gồm cả hai loại từ trên. Chúng ta khó có thể đoán đúng nghĩa của một cụm động từ nếu chỉ dựa trên ý nghĩa của hai từ riêng lẻ. Khi hai từ kết hợp với nhau có thể sẽ mang một ý nghĩa hoàn toàn khác.

Ví dụ: Cụm động từ “look after” có nghĩa là chăm sóc, hoàn toàn không liên quan tới nghĩa của “look” là “nhìn” và “after” là “sau”.

Cách sử dụng cụm động từ

Giống như các động từ thường khác, cụm động từ cũng có thể sử dụng như một nội động từ hoặc ngoại động từ.

Nội động từ là những động từ không cần sử dụng tân ngữ theo sau, ví dụ: The plane took off at 5pm this afternoon (Máy bay đã cất cánh lúc 5 giờ chiều nay)

Ngoại động từ là những từ phải có tân ngữ đi kèm trong câu. Ví dụ: She has been looking after her mother for 40 years (Cô ấy đã chăm sóc mẹ suốt 40 năm qua). Trong ví dụ này, her mother đóng vai trò là tân ngữ trong câu.

Tân ngữ có thể đứng ở sau cụm động từ, hoặc ở giữa động từ chính và từ đi kèm.

Ví dụ: “Please take off your shoes” hoặc “Please take your shoes off” (Vui lòng cởi giày ra).

Đối với các tân ngữ dài, thì nên được đặt nằm ngay sau cụm động từ.

Ví dụ: We are not taking on any new clients at present (Chúng tôi không nhận thêm khách hàng vào thời điểm hiện tại.) Trong ví dụ này, “any new clients” là tân ngữ dài và được đặt sau cụm động từ là “take on”.

Đối với các tân ngữ là đại từ, thì chúng ta bắt buộc phải đặt tân ngữ vào giữa động từ chính và từ đi kèm. Ví dụ: We need to sort them out (Chúng ta cần giải quyết điều đó.)

Sự khác biệt giữa cụm động từ và động từ đi kèm giới từ

Nhiều người thường bị nhầm giữa cụm động từ và các động từ đi kèm giới từ. Về mặt ý nghĩa, cụm động từ có một ý nghĩa riêng và không bị phụ thuộc vào nghĩa của động từ hay giới từ đi kèm. Trong khi đó, động từ đi kèm giới từ có ý nghĩa giống với động từ chính.

Cụm động từ đóng vai trò như một động từ bình thường, có thể có tân ngữ hoặc không có tân ngữ đi kèm. Tuy nhiên động từ đi kèm giới từ bắt buộc phải có tân ngữ theo sau giới từ. Tân ngữ bắt buộc phải đứng sau giới từ, tuy nhiên, ở cụm động từ, tân ngữ có thể đứng sau hoặc ở giữa cụm động từ.

Ngoài ra, cụm động từ chỉ có một tân ngữ đi kèm. Trong khi đó, động từ đi kèm giới từ có thể có tới 2 tân ngữ, một tân ngữ của động từ và một tân ngữ của tính từ.

Cụm động từ trong tiếng Anh

Một số cụm động từ trong tiếng Anh thường gặp

Break down: Bị hỏng.

Carry out: thực hiện.

Catch up: theo kịp ai đó.

Count on: Tin vào một ai đó.

Look after: Chăm sóc.

Look over: Kiểm tra, xem xét.

Take into: Đưa vào.

Take off: Cởi ra hoặc cất cánh.

Take over: Chuyển, chở, dẫn qua.

Check in: Làm thủ tục nhận phòng khách sạn.

Check out: Làm thủ tục trả phòng khách sạn.

Make up: Hình thành, cấu tạo thành.

Make over: Để lại, chuyển nhượng lại.

Make out: Dựng lên, lập ra.

Trên đây chỉ là một số ít cụm động từ trong tiếng Anh mà chúng ta thường sử dụng. Ngoài ra còn có rất nhiều các cụm động từ với nhiều ý nghĩa khác. Chúng ta có thể sử dụng các cụm động từ này trong giao tiếp hàng ngày, hoặc sử dụng trong văn viết để thay thế cho những từ có cùng ý nghĩa khác. Và hãy lưu ý rằng, khi học các động từ, ngoài việc hiểu ý nghĩa của động từ đơn lẻ, chúng ta nên tìm hiểu các cụm động từ đi kèm để hiểu sâu hơn về ý nghĩa cũng như có thể sử dụng từ một cách linh hoạt.

>> Bài liên quan: