Cách tính phần trăm (%) dễ dàng và chính xác

02/01/2020

Trong các dạng toán, tính phần % là dạng toán phổ biến và thường xuyên được sử dụng trong học tập, công việc, và trên cả Excel. Câu hỏi đặt ra là làm sao để giải được bài toán tính phần trăm một cách nhanh nhất, đồng thời chính xác nhất?  Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn cho bạn cách tính phần trăm một cách đơn giản và hiệu quả.

Cách tính tỉ lệ phần trăm

Bài toán tính tỷ lệ phần trăm:

Tính tỷ lệ phần trăm của một cái gì đó trong tổng số tất cả những cái đã cho là một trong những bài toán cơ bản nhất trong dạng toán tính phần trăm. Để làm được bài toán này, bạn chỉ cần lấy số liệu của cái cần tính chia cho tổng số tất cả, rồi nhân với 100% là sẽ ra được kết quả mà bạn cần tính.

TỔNG QUÁT: tính tỷ lệ phần trăm của a và b trong tổng số (a+b):

+ Tỷ lệ phần trăm của a = a(a+b)×100%

+ Tỷ lệ phần trăm của b = b(a+b)×100%

Ví dụ: Trong kho hàng của cửa hàng A có tất cả 20 cái áo và 30 đôi giày. Tính tỷ lệ phần trăm của số lượng áo và giày trong kho hàng của cửa hàng đó.

Lời giải

+ Tỷ lệ phần trăm của áo = 20(20+30)×100% =40%

+ Tỷ lệ phần trăm của giày = 30(20+30)×100%=60%

Tính độ chênh lệch giữa 2 giá trị dựa vào giá trị phần trăm:

Kiểu bài toán này sẽ giúp chúng ta biết được độ chênh lệch giữa 2 giá trị khác nhau đã cho sẵn. Trong công việc, nó sẽ giúp chúng ta biết được tốc độ tăng trưởng giữa các tháng, các năm của một lĩnh vực nào đó.

TỔNG QUÁT: Cho hai giá trị a và b khác nhau. Tính độ chênh lệch của giá trị  b so với giá trị a.

Độ chênh lệch = (b-a)a×100%

Ví dụ: Công ty A có tổng doanh thu của tháng 1 là 200 triệu đồng, tổng doanh thu của tháng 2 là 220 triệu đồng. Tính phần trăm chênh lệch của tháng 2 so với tháng 1 của công ty A. Từ đó rút ra kết luận về tốc độ tăng trưởng của công ty này.

Lời giải

Phần trăm chênh lệch của tháng 2 so với tháng 1 = 220-200200×100%=10%

Vậy tốc độ tăng trưởng của tháng 2 cao hơn tháng 1 là 10%. Nghĩa là doanh thu tháng 2 cao hơn tháng 1 10%.

Tính tốc độ hoàn thành mục tiêu, công việc

Kiểu tính phần trăm này sẽ giúp chúng ta tính được tốc độ công việc mà chúng ta đã thực hiện.

TỔNG QUÁT: Cho giá trị a là giá trị mà chúng ta đã thực hiện được, giá trị b (khác a) là mục tiêu mà chúng ta đã đặt ra.

  • Phần trăm công việc đã hoàn thành là: ab×100%

Ví dụ: Năm 2019 , công ty A đặt mục tiêu sản xuất được 100000 sản phẩm để cung cấp cho các chi nhánh. Tính đến hết tháng 8, công ty đã sản xuất được tổng số tất cả 63500 sản phẩm. Hỏi công ty A đã hoàn thành được bao nhiêu phần trăm của mục tiêu đã đề ra? Nếu hết tháng 12 năm 2019, công ty A sản xuất được 112000 sản phẩm thì công ty A đã hoàn thành được bao nhiêu phần trăm mục tiêu đã đề ra?

Lời giải

+ Công ty A đã hoàn thành được số phần trăm của mục tiêu đã đề ra là:

63500100000×100%=63,5%

Vậy đến hết tháng 8 năm 2019 công ty A hoàn thành được 63,5% công việc đã đề ra.

+ Nếu đến hết tháng 12 năm 2019, công ty A sản xuất được 112000 sản phẩm thì mục tiêu đã hoàn thành được:

112000100000×100%=112%

Vậy đến hết năm 2019, công ty A hoàn thành được 112% mục tiêu công việc đã đề ra. Vượt 12% so với số lượng sản phẩm cần sản xuất.

Cách tính phần trăm dễ dàng

Tính giá tiền đã tăng/giảm:

TỔNG QUÁT: Để tính được số tiền đã tăng/ giảm bao nhiêu, chúng ta chỉ cần áp dụng cách tính sau:

Số tiền ban đầu × phần trăm tăng/ giảm của số tiền

Ví dụ: Tại trung tâm mua sắm, đôi giày A có giá là 1.050.000 nghìn đồng. Khi mua đôi giày này, khách hàng sẽ phải chịu thêm mức thuế VAT là 0.6%. Vậy số tiền mà khách hàng sẽ phải trả nếu mua đôi giày trên là bao nhiêu?

Lời giải

Số tiền thuế mà khách hàng sẽ phải trả là 1.050.000 × 0,6100 = 6.300 nghìn đồng

Tổng số tiền khách phải trả (bao gồm cả thuế) là :

1.050.000 + 6.300 = 1.056.300 nghìn đồng

Tính lãi suất của ngân hàng:

Ví dụ: Tại ngân hàng A cho gửi tiền tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng với lãi suất 0.3% một tháng. Nếu khách hàng A gửi 200 triệu với hạn gửi trên thì lãi suất hàng tháng và lãi suất sau 6 tháng người đó nhận được là bao nhiêu?

Lời giải

Lãi suất hàng tháng mà người đó được nhận = 200.000.000 0,3100 =600.000 

Lãi suất sau 6 tháng mà người đó được nhận = 600.000 × 6 = 3.600.000 nghìn

Trên đây là các dạng bài toán tình phần trăm mà chúng ta thường gặp trong học tập cũng như trong công việc. Và tùy vào những trường hợp mà bạn gặp phải để bạn có thể vận dụng một trong những bài toán một cách đơn giản nhưng hiệu quả.

>> Tham khảo ngay: