Những cách nói không trong tiếng Anh thú vị mà bạn nên biết

30/11/2019

Khi học tiếng Anh ở trường lớp, để nói không, bạn chỉ có một cách duy nhất để trả lời đó là sử dụng từ “no”. Bài viết dưới đây tổng hợp một số cách nói không trong tiếng Anh với những tình huống cụ thể để bạn có thể biết thêm nhé!

Những cách nói không trong tiếng Anh

Nix

Đây là từ lóng cổ được dùng ở thời Victoria. Từ có họ hàng với từ ‘nichts’ trong tiếng Đức, có nghĩa là ‘không có gì cả’, dùng để từ chối một cái gì đó. Ví dụ như:

I borrowed you a book (Tôi đã mượn bạn một quyển sách)

Nix, nix! (Không đâu)

Nope

Từ ‘nope’ là cách thể hiện có phần suồng sã hơn từ ‘no’ và được dùng lần đầu vào thể kỉ 17. Khi nói không bằng từ ‘nope’ thì câu trả lời sẽ mang tính độc đoán hơn. Cũng giống như ‘yes’ có thể trả lời bằng ‘yep’ thì ‘no’ có thể dùng cách khác là ‘nope’

I totally agree with her ideas (Tôi hoàn toàn đồng ý với những ý kiến của cô ấy)

Nope, I am opposed (Không, tôi ngược lại)

Have you seen my pen? (Bạn có nhìn thấy bút của tôi không?)

Nope! (Không đâu)

Out of the question

Nghĩa mà cụm từ là ‘không liên quan đến câu hỏi được đề ra’. Sau đó, người ta bắt đầu sử dụng cụm từ này thường xuyên hơn với ý nghĩa là ‘không liên quan đến vấn đề đang đề cập’ hay dùng để phản đối ý kiến được đưa ra’

I remember you liked this special offer from the company A (Tôi nhớ là bạn đã thích lời đề nghị đặc biệt này từ công ty A)

This is out of my question (Đó không phải là ý kiến của tôi)

Not in a million years

Nghĩa gốc của từ này là ‘một triệu năm nữa cũng không’. Đây là thành ngữ ám chỉ hay nhấn mạnh việc đó không đời nào xảy ra. 

It seems like he already fell in love with you in the first meet (Nó dường như là anh

ấy đã thích bạn ngay từ lần đầu gặp mặt)

Not in a million years. He is still in a sweet relationship about 5 years (Không đời 

nào. Anh ấy vẫn đang trong một mối quan hệ ngọt ngào khoảng 5 năm rồi)

Not for all the tea in China

Nếu bạn dịch theo nghĩa đen có nghĩa là ‘Không phải cho tất cả loại trà ở Trung Quốc’. Tuy nhiên, câu này nghĩa bóng có nghĩa ‘Từ chối bằng bất cứ giá nào’. 

I wouldn’t give up this great opportunity for all the tea in China (Tôi sẽ không từ bỏ cơ hội tuyệt vời này bằng bất cứ giá nào)

Thumbs down

“Thumbs down” có thể hiểu là ngón tay cái trỏ xuống. Trong văn hóa của các nước Âu Mỹ, khi ngón tay cái hướng xuống, nghĩa là không đồng tình, chấp nhận.

Our proposals were given the thumbs down (những đề nghị của chúng tôi đều không 

được chấp nhận)

Pigs might fly/ Pigs have wings

Nghĩa của những cụm từ này lần lượt là ‘lợn phải biết bay’ hay ‘lợn có cánh’ . Tuy nhiên, trên thực tế, không có con lợn nào biết bay hay con lợn nào có cánh cả. Vậy nên nghĩa bóng của 2 cụm từ ở đây là ‘không đời nào việc đó lại xảy ra’.

Maybe we will have the 13rd salary in the end of this year (Có lẽ chúng ta sẽ có 

tháng lương thứ 13 cuối năm nay)

Our revenue of the company is reducing, so pigs might fly (Lợi nhuận của công ty

đang giảm, vậy nên không có chuyện đó đâu)

Cách nói không trong tiếng Anh

Not a cat (in hell)’s chance

Cũng như cụm từ ‘pigs might fly’, nhưng cụm từ ‘not a cat’s chance’ mang ý nghĩa nhấn mạnh và tồi tệ hơn rất nhiều. Nó là nhấn mạnh của cụm từ ‘not a chance’- không có cơ hội đâu.

Can I borrow you 100 million in Vietnam dong? And then, I will pay you twice.

(Tôi có thể mượn bạn 100 triệu được không? và tôi sẽ trả bạn gấp đôi sau)

Not a cat’s chance (Không bao giờ)

Fat chance

Cụm từ này được dùng khi bạn không tin vào việc gì đó có cơ hội xảy ra. Cụm từ có thể diễn tả thêm với ‘of something/ doing something’.

They might let us in without the invitation letter, don’t they? (Họ có thể cho chúng ta

vào mà không cần thư mời không nhỉ?) 

They will also scan your fingerprints, so it’s a fat chance (Họ cũng sẽ quét vân tay,

vậy nên không thể đâu)

Bài viết trên tổng hợp một số cách nói không trong tiếng Anh mà bạn có thể áp dụng được, thay vì sử dụng từ ‘no’ một cách đơn điệu. Hy vọng bạn sẽ học được những từ mới thú vị trong bài.

>> Bài liên quan: