Giới thiệu về các dạng câu hỏi trong tiếng Anh bạn cần biết.

29/11/2019

Câu hỏi là một mẫu câu không thể thiếu trong giao tiếp. Trong tiếng Anh, có bốn dạng câu hỏi chính là câu hỏi yes/no, câu hỏi wh-, câu hỏi lựa chọn và câu hỏi đuôi. Trong bài viết dưới đây, hãy cùng tìm hiểu kỹ hơn về bốn dạng câu hỏi này.

1. Câu hỏi Yes/No

Câu hỏi Yes/No

Đây là dạng câu hỏi thường được trả lời đơn giản bằng “Yes” hoặc “No” nên chúng được gọi là câu hỏi yes/no. Theo quy luật, kiểu câu hỏi này liên quan đến cả câu và không chia nhỏ ra thành từng yếu tố riêng.

Ví dụ: 

 • Do you like this country? (Bạn có thích nước này không?)

 • Can I call my sister? (tôi có thể gọi chị tôi được không?)

 • Is it cold outside? (Ngoài trời có lạnh không?)

Để hỏi những câu hỏi như thế này, bạn nên nâng giọng một cách thích hợp ở cuối câu.

Câu trả lời cho dạng câu hỏi này thường ngắn gọn là “yes” hoặc “no”. Ngoài ra, bạn cũng có thể trả lời dài hơn như sau “Yes, I do” hoặc “No, I don’t like this country”. Câu trả lời cho câu hỏi này sẽ phụ thuộc vào động từ được sử dụng trong câu hỏi.

Nếu câu hỏi bắt đầu với dạng động từ “tobe” (am, is, are) thì câu trả lời sẽ là “Yes, I am / he is / they are” hoặc “No, I am not/ he isn’t/they aren’t”

Câu hỏi bắt đầu với trợ động từ cũng tương tự như vậy (do/does, did, will, have/has):

Ví dụ: 

 • Did she clean the room? (Cô ấy dọn phòng chưa?)

 Yes, she did/No, she didn’t. (cô ấy dọn rồi/ cô ấy chưa dọn)

 • Have you done your homework? (Bạn làm xong bài tập chưa?)

 Yes, I have/ No, I haven’t. (Tôi làm xong rồi/ tôi chưa làm xong)

2. Câu hỏi Wh-

Câu hỏi Wh

Dạng câu hỏi này sử dụng một từ để hỏi cụ thể ở đầu câu như who (ai), what (cái gì), where (ở đâu), when (khi nào), why (tại sao), how (bằng cách nào),...

Ví dụ:

 • Where is he from? (Anh ấy đến từ đâu?)

 • When did you come here? (Bạn đến đây từ bao giờ?)

 • How did you meet her? (Bạn gặp cô ấy như thế nào?)

Với câu hỏi về chủ ngữ (who?, what?) sẽ có cấu trúc riêng của nó, chúng không yêu cầu cần phải có trợ động từ, thay vào đó ta thay thế chủ ngữ bằng từ để hỏi

Ví dụ:

 • We go to the cinema. – Who goes to the cinema?

(Chúng tôi đến rạp phim – Ai đến rạp phim?)

 • The glass is on the table. – What is on the table?

(Cái cốc ở trên bàn – Cái gì ở trên bàn?)

Bạn có thể thấy rằng đằng sau từ để hỏi (who, what), việc chia động từ được xác định theo ngôi được sử dụng.

Câu hỏi Wh- được dùng để thu thập những thông tin cụ thể do câu trả lời được đưa ra vô cùng chi tiết

3. Câu hỏi lựa chọn

Câu hỏi lựa chọn là câu đưa ra một số lựa chọn để trả lời. Dạng câu hỏi này được tạo thành bởi hai phần và nối với nhau bằng “or”

Câu hỏi lựa chọn có thể hỏi chung chung hoặc hỏi cụ thể. Nếu câu hỏi không chỉ rõ chủ thể của câu, phải đưa ra câu trả lời đầy đủ

Ví dụ:

 • Does she like ice cream or candy? – She likes candy.

(Cô ấy thích kem hay kẹo? – Cô ấy thích kẹo)

 • Where would you go, to the cinema or the theatre? – I would go to the cinema.

(Bạn muốn đi đâu, rạp phim hay rạp hát? – Tôi muốn đi rạp phim)

Tuy nhiên, khi câu hỏi có chủ thể, câu trả lời sẽ gồm chủ ngữ đi kèm với trợ động từ

Ví dụ:

 • Does she make it or do you? – She does.

(Cô ấy làm nó cho bạn à? – Đúng vậy)

4. Câu hỏi đuôi

Dạng câu hỏi này được tạo thành bởi hai phần, phần đầu là câu khẳng định và phần sau là câu phủ định hoặc ngược lại.

Phần thứ nhất của câu xác định câu trả lời dự kiến. Nếu đây là câu khẳng định thì câu trả lời sẽ là câu khẳng định, nếu phần đầu là câu phủ định thì câu trả lời là câu phủ định

Ví dụ:

 • She sent him an invitation, didn’t she? – Yes, she did.

(Cô ấy đã mời anh ấy, phải không? – đúng, cô ấy đã mời)

 • You aren’t getting married, are you? – No, I am not.

(Bạn sẽ không kết hôn, đúng không? – Không, tôi không kết hôn)

Tuy nhiên cũng có trường hợp ngoại lệ như sau:

 • I am going with you, aren’t I? – Yes, you are.

(Tôi sẽ đi với bạn, đúng không? – Đúng vậy)

Bạn không thể nói rằng “I am a great person, am I not?”, đây là câu sai ngữ pháp. Bạn chỉ cần nhớ rằng khi đại từ là “I” thì phần đuôi sẽ là “are/aren’t”

Câu hỏi đuôi chỉ được sử dụng trong bài phát biểu đàm thoại để làm rõ thông tin hoặc xác nhận, loại trừ nếu có nghi vấn.

Bài viết trên đã đề cập đến bốn dạng câu hỏi phổ biến trong tiếng Anh cùng với những ví dụ cụ thể. Mong rằng sau khi đọc bài này bạn có thể luyện tập nhiều hơn để thành thạo với cả bốn loại câu hỏi này nhé.

>> Đọc thêm: